Predstava čarodeja

Vrtci, Šole, Eko vrtci, Eko šole

Predstave čarodeja so namenjena otrokom, ki obiskujejo vrtec ali prvo in drugo triado osnovne šole. Po predhodnem dogovoru si lahko predstavo ogledajo tudi učenci tretje triade.

Učenci aktivno sodelujejo pri predstavi, ki je čarobno in hkrati pedagoško obarvana. Med predstavo spoznavajo prometne znake, barve, se učijo šteti in računati, se seznanijo z vrednotami kot so spoštovanje, lepo vedenje, varovanje okolja, naučijo se enostavne čarovnije...
Čarodej Jani pa jih tudi nauči kako pravilno uporabljati čarobne besede.

Predstava, ki traja eno šolsko uro, je opremljena z lastno sceno in ozvočenjem.

Eko čarovnije

Eko čarovnije

Predstava "Eko-čarovnije" vsebuje sporočila o varovanju okolja in ločevanju odpadkov.

Čarodej Jani učence med predstavo na slikovit način in s pomočjo zabavnih čarovnij seznani z osnovnimi vrstami odpadkov: papir, steklo, embalaža.

Med predstavo se učenci spoznajo s pojmi: ločevanje odpadkov, zmanjševanje količin odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba.
Predstava je narejena v dveh verzijah glede na starost otrok. Za otroke od tretjega leta starosti, ki obiskujejo vrtec in za učence, ki obiskujejo prvo in drugo triletje osnovne šole. Predstavi imata isto sporočilo, vsebinsko pa se razlikujeta po zahtevnosti čarovnij. Predstava je primerna za Eko vrtce in Eko šole.

Pohvale in komentarji:

Zahvaljujemo se za vaš obisk v vrtcu Pedenjped Novo mesto. Predstava čarovnika nam je bila zelo všeč, tako otrokom kot vzgojiteljem. Čarovniške trike prikazane na »eko-način« so otroci sprejeli z navdušenjem ter ob tem spoznavali, da je ločevanje in skrb za okolje nekaj vsakdanjega in koristnega. Ko npr. čarodej iz odpadkov v svoji eko-napravici reciklira različne materiale, se otroci seznanjajo z možnostjo in koristnostjo ponovne uporabe in reciklaže. Otroci so bili na zelo zabaven način seznanjeni s pomenom ekologije. Še enkrat se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, otroci in vzgojitelji vrtca Pedenjped.

Čarobna matema-g-ika

Čarobna matema-g-ika

Motivacijska tematska predstava "Čarobna matema-g-ika" združuje osnovne vsebine matematike (aritmetike in geometrije ) in zabavne čarovnije. Predstava pri kateri učenci spoznajo kako enostavna, zabavna in razvedrilna je lahko matematika.

Števila, štetje, seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, spoznavanje teles in likov.....

To je predstava med katero se učenci zabavajo in hkrati spoznajo kako pomembno je znanje matematike v vsakdanjem življenju.
Predstava je primerna za učence, ki obiskujejo razredno stopnjo oziroma prvo in drugo triado/triletje osnovne šole. V nekoliko spremenjeni vsebinski oblik pa je predstava primerna tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec.

Prva šolska ura - ura čaranja

Prva šolska ura - ura čaranja

Pri predstavi "Prva šolska ura - ura čaranja" se učenci seznanijo z različnimi temami, ki so povezane z vstopom v šolo:

  • lepo vedenje in spoštovanje sošolcev in učiteljev
  • kako varno pridejo do šole mimo semaforjev in drugih prometnih preprek
  • spoznajo enostavne matematične funkcije in like
  • seznanijo se z osnovnimi barvami in čarobnostjo mešanja barv
  • spoznajo kako pomembno je ohranjanje čistega okolja
  • naučijo se enostavne čarovnije

Vse naštete tematike so prepletene s poučnimi čarovnijami in ustreznim spremnim besedilom. Učenci pri predstavi tudi aktivno sodeljujejo kot čarodejevi pomočniki. Predstava je primerna za sproščen sprejem prvošolcev v šolsko okolje, ali pa kot samostojna poučna in hkrati zabavna predstava v tednu otroka.


Za dodatne informacije o različnih tematskih predstavah in rezervacijo termina pokličite 041 783 840 in otroci vam bodo hvaležni.

Izjave otrok:

Pozdravljeni, Otroci našega vrtca so bili zelo navdušeni, tudi najmlajši so pokazali kako se čara. Hvala za prijetno dopoldne. Lp, Klara iz vrtca Pivka.

Meni so bile najbolj všeč čarovnije z zajčki. Iz enega zajčka sta najprej nastala dva, nato trije in na koncu štirje. Kaja B.

Čarovnije so mi bile zelo všeč. Najbolj všeč mi je bila čarovnija z ruticami. Tea, 2.r

Meni je bilo posebno všeč, ko so se umazane rutice spremenile v čiste. Ariana, 2.r

Prvič sem videl eko čarovnije. Čarodej Jani je bil prijazen. Najbolj všeč mi je bilo, da smo na koncu predstave pričarali bonbončke. Alex, 2.r

info@magicjani.si | 041 783 840